Σχολή Ναυαγοσωστικής

Η σχολή Ναυαγοσωστικής μας ιδρύθηκε το 2004 με στόχο να καλύψει τις ανάγκες της Κω στο χώρο της Ναυαγοσωστικής τόσο για την ανοιχτή θάλασσα και τις παραλίες όσο και των κολυμβητηρίων ή κολυμβητικών δεξαμενών, των ξενοδοχείων και άλλων χώρων διασκέδασης όπως τα Water Park. Η ζήτηση για Ναυαγοσώστες και Επόπτες ασφαλείας κολυμβητικών δεξαμενών αυξάνεται συνεχώς καθώς μεγαλώνει η ανάγκη της ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών του τουρισμού μας και τον μέτρων ασφάλειας σε οργανωμένες παραλίες και πισίνες.

Η Σχολή μας εκδίδει και πτυχεία ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. τηλ. επικοινωνίας 6932155422

Σχολή Ναυαγοσωστικής Κω
Αριθμός Αδείας
01/2009
Αριθμός φακέλου 513.6/2013
Αριθμός Σχεδίου 1182
Εκδούσα Αρχή Λιμενική Αρχή Κω

Η Άδεια

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία ο επαγγελματίας Ναυαγοσώστης πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετική άδεια από την λιμενική αρχή. Η άδεια χορηγείται μετά από διενέργεια εξετάσεων από τις λιμενικές αρχές της χώρας μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου. Μια από τις προϋποθέσεις της αίτησης αυτής, είναι πτυχίο Ναυαγοσώστη από αναγνωρισμένες εγγυημένη από το κράτος Σχολή Ναυαγοσωστικής (για αναλυτικές πληροφορίες βλέπε ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ).

Ο Σκοπός

Σκοπός της αναγνωρισμένης Σχολής Ναυαγοσωστικής “Kos Divers” (αρ.αδείας Λ/Χ Κω 01/2004) είναι να προετοιμάσει τους υποψήφιους Ναυαγοσώστες για την δοκιμασία των εξετάσεων χορήγησης αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Ναυαγοσώστη αλλά και να δώσει όλα τα εφόδια και τις σύγχρονες μεθόδους ώστε να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του επαγγέλματος.
Το πτυχίο του επαγγελματία Ναυαγοσώστη καλύπτει επίσης και τις ανάγκες Ναυαγοσώστη για πισίνες κολυμβητήρια, Water Parks κλπ. Όλοι οι μαθητές μας καλύπτονται με ασφάλεια για όλη την περίοδο των μαθημάτων.

Θεωρητική Εκπαίδευση

 • Νομοθετικό πλαίσιο (1-2 ώρες)
 • Φυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος (3 ώρες)
 • ΚΑΡΠΑ - Α΄ Βοήθειες και αρχές διάσωσης (10 ώρες)
 • Πνιγμός ( 1 ώρα)
 • Χρήση φαρμακευτικού και διασωστικού υλικού (5 ώρες)
 • Εφόδια ναυαγοσώστη και εγκατάστασης (1 ώρα)
 • Τρόποι προσέγγισης και λαβές αποφυγής θύματος σε καταστάσεις πανικού (2 ώρες)
 • Τρόποι ρυμούλκησης (2 ώρες)
 • Απαλλαγή από τα ρούχα εντός του νερού (1 ώρες)
 • Έρευνα βυθού (2 ώρες)
 • Έπικίνδυνα υδρόβια (1 ώρες
 • Βασικές γνώσεις μετεωρολογίας (1 ώρες)
 • Σύνταξη αναφοράς συμβάντος (1 ώρες)
 • Ορολογία στην Αγγλική γλώσσα (1 ώρα)

Πρακτική Εκπαίδευση

Σε χώρους κολυμβητικών δεξαμενών ή σε παραλία)

 • Κολύμβηση (Όσες ώρες χρειάζονται για να επιτευχθούν τα όρια των εξετάσεων)
 • Υποβρύχια κολύμβηση (Όσες ώρες χρειάζονται για να επιτευχθούν τα όρια των εξετάσεων)
 • Ανέλκυση αντικειμένου (Όσες ώρες χρειάζονται για να επιτευχθούν τα όρια των εξετάσεων)
 • Αυτόνομη κατάδυση (Προαιρετικά)
 • ΚΑΡΠΑ - Α΄ Βοήθειες και αρχές διάσωσης (10 ώρες)
 • Χρήση φαρμακευτικού και διασωστικού υλικού ( 5 ώρες)
 • Εφόδια ναυαγοσώστη και εγκατάστασης ( 1 ώρα)
 • Τρόποι προσέγγισης και λαβές αποφυγής θύματος σε καταστάσεις πανικού (10 ώρες)
 • Τρόποι ρυμούλκησης (10 ώρες)
 • απαλλαγή από τα ρούχα εντός του νερού (2 ώρες)

Why only in Greek

The lifeguard course apply only for the Greek law and for lifeguards who are going to work only in Greece. If you are still interested please email us for further details

Blog & News

early booking offers

2019 early booking offers!

Plan your course or dive in advance and get an early booking discount!

Book online directly through our website here 

 

Kostas Marmarinos

Hi, I am Kostas, Founder & Dive Instructor at KosDivers. Feel free to contact me if you need any information about your dive or your booking.